logoO nama

Početna
O nama
Kontakt


Usluge

5Osnivanje preuzeća 4Računovodstvo
4Knjigovodstvo
4Zarade
3Poreska uprava
3klijenti
4Konsalting

 
Računovodstvo

 

Računovodstvo

Knjigovodstvo
knjigovodstvo@knjigovodstvo-cosic.rs

Usluga računovodstva je osnovna i obuhvata:

 • edukacija i savetovanje o primeni propisa iz računovodstveno- knjigovodstveno - finansijsko - poreskog segmenta poslovanja klijenta;
 • vođenje poslovnih knjiga: glavna knjiga i pomoćne knjige;
 • vođenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi;
 • izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje trgovačke i KEPU knjige;
 • vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV;
 • analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanjainformacija klijentu za donošenje najboljih poslovnih odluka u pravcu plaćanja najmanjih poreskih dadžbina u skladu sa važećim propisima (korišćenje zakonom predviđenih olakšica, poreskih kredita i slično);
 • izrada završnog računa za pravna lica, preduzetnike, udruženja građana i sindikate                                                        

Vrh strane

Obračun zarada i drugih oporezivih isplata

 • obračun zarada za radnike, direktore, osnivače i vlasnike - neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave iz neto zarade kroz realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana;
 • obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.), predaja tih obračuna u socijalno;
 • obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi);
 • obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično;
 • obračun zakupnina, kapitalnih dobiti;
 • vođenje analitičkog knjigovodstva zarada;
 • izrada M4 obrazaca

Kod svih obračuna podrazumeva se da se sačine odgovarajuće poreske prijave.

Poreska uprava


Kod ove usluge vredi postulat da Agencija odrađuje
i završava sve u Poreskoj upravi.

Klijenti

Klijenti agencije su različitih pravnih formi:

 • mala i mikro preduzeća;
 • preduzetnici (radnje), i paušalci;
 • ostala pravna lica: sportski klubovi, udruženja građana i slično;
  i različitih delatnosti:
  trgovina na veliko i malo; proizvodnja i pružanje usluga; uvoz i izvoz; komisioni; menjačnice. 
 • Princip rada "dan za dan" omogućava agenciji dnevnu ažurnost svih knjigovodstvenih stanja i izveštaja, kako za potrebe zakonodavca i kontrolno - inspekcijskih organa, tako i za potrebe menadžmenta firme.

Vrh strane

 

Ostalo
Saradnja
Zastupništvo